789bet sòng bài trực tuyến - Casino trực tuyến nổi tiếng ở Việt Nam

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Sáng 27/12/2023, Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 789bet sòng bài trực tuyến tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Kiều Ánh, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ huyện; các đồng chí trưởng, phó Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ các xã, thị trấn; các đồng chí trong  Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ huyện.

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong năm 2023, Huyện uỷ, các cấp uỷ đảng tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về thực hiện QCDC gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt được những kết quả quan trọng:  Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng được chú trọng và nâng cao hiệu quả thực hiện. Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của việc xây dựng và thực hiện QCDC. Những việc Nhân dân được biết, được bàn, được làm, được tham gia ý kiến và giám sát được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia, giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được tăng cường, ký kết chương trình hoạt động theo giai đoạn. Quan hệ phối hợp giải quyết các công việc giữa các cơ quan Nhà nước và công chức với Nhân dân được đảm bảo, dân chủ. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục có chuyển biến. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã được nâng lên; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, không có điểm nóng, vụ việc khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn huyện; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện theo đề án đã xây dựng. Các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa… tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám đốc ở Doanh nghiệp đã được tiếp tục được nâng lên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tích cực tham gia và phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban giám đốc Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, ký thỏa ước LĐTT, đối thoại tại nơi làm việc… các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động được đảm bảo; mối quan hệ lao động trong Doanh nghiệp theo hướng hài hòa, tiến bộ; Doanh nghiệp phát triển đi lên.Công tác sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC luôn được thực hiện nghiêm túc. Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện QCDC được tăng cường đảm bảo cho việc triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn huyện. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong năm trên địa bàn huyện. Các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh nông thôn cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2024 Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác sơ, tổng kết…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện đề nghị: các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước về QCDC; chính quyền các cấp cần thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện QCDC…


Tác giả: Phạm Xuyến – Ban Tuyên Giáo 789bet sòng bài trực tuyến
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 165
Hôm qua : 2.457